دانشکده فیزیک- نمودار سازمانی
چارت

حذف تصاویر و رنگ‌ها
رئیس دانشکده معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی معاون پژوهشی مدیر گروه حالت جامد مدیر گروه اتمی - مولکولی مدیر فرهنگی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find-17.10760.18941.fa.html
برگشت به اصل مطلب