دانشکده فیزیک- آیین نامه های دکتری
آیین نامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

• برنامه و سرفصل دروس دوره دکتری

نحوه محاسبه سهم پدید آورندگان فعالیت های پژوهشی مشترک

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find-17.10210.17673.fa.html
برگشت به اصل مطلب