دانشکده فیزیک- اعضای هیئت علمی پیشکسوت
پیشکسوتان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اعضای هیت علمی بازنشسته

AWT IMAGE

   AWT IMAGE

AWT IMAGE

    AWT IMAGE

غلامحسین کتابی

هایک قولتوقچیان

سید روح‌اله عقدائی

رسول اژئیان

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

حسین فرمان حبیب مجیدی علی رضا افکار فرهاد اعظمی
AWT IMAGE
محمود ملاباشی
 
AWT IMAGE
مسعود جزایری
 

کارشناسان آموزشی بازنشسته
 
محمد رضا ابراهیمی
محمد حسین باجور
مریم نوروزی
پرویز مهرزاد 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find-17.10139.17494.fa.html
برگشت به اصل مطلب