دانشکده مهندسی مکانیک- برنامه امتحانی
برنامه امتحانات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برنامه امتحانات نیمسال دوم۰۰-۹۹(تحصیلات تکمیلی)

برنامه امتحانات نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (پردیس و مجازی)

برنامه امتحانات نیمسال دوم 1400-1399 (کارشناسی)
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.8381.45685.fa
برگشت به اصل مطلب