دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
۹۹/۱۰/۰۶ سخنرانی علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/6 | 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

 قطب علمی "مکانیک جامدات تجربی و دینامیک" دانشکده مهندسی مکانیک در راستای طرح همکاری
با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر‌مقیم (بنیاد ملی نخبگان) برگزار می کند:


 

سخنرانی علمی (وبینار):
 

رفتار مکانیکی و استحکام قطعات فلزی ساخته شده به روش ساخت افزایشی

Structural Performance of Additive Manufactured Metallic Parts
 


دکتر سارا باقری فرد
دانشگاه پلی تکنیک میلان، ایتالیا

Politecnico di Milano, Milan, Italy

 


دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۳۰

لینک ورود به اتاق مجازی سخنرانی:


شرکت در جلسه برای عموم آزاد است.
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.6841.62018.fa
برگشت به اصل مطلب