دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
۹۹/۰۷/۱۳ سخنرانی علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/13 | 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

 دانشکده مهندسی مکانیک در راستای طرح همکاری
با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر‌مقیم (بنیاد ملی نخبگان) برگزار می کند:


 

سخنرانی علمی:
 

ایرفول های ساکت نسل آینده

Quiet Airfoils of the Next Generation


دکتر محمد هاشمی نژاد
دانشگاه برونل لندن ، انگلستان
Brunel University London, UK

 


چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۷:۰۰

لینک وِبینار:
http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rthokzitucoz
شرکت در جلسه برای عموم آزاد است.
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.6841.61097.fa
برگشت به اصل مطلب