دانشکده مهندسی مکانیک- فارغ التحصیلان
فاغ التحصیلان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجمع فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه علم و صنعت ایران 

AWT IMAGE

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

شماره ارسال پیام کوتاه: 0912-616-0936

آدرس اکترونیکی: www.iustmechanic.net, www.iustmechanic.org

پست الکترونیکی: info@iustmechanic.net, info@iustmechanic.org

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.3391.4050.fa
برگشت به اصل مطلب