دانشکده مهندسی مکانیک- آزمایشگاه آموزشی هیدرولیک و نیوماتیک
آزمایشگاه آموزشی هیدرولیک و نیوماتیک

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/29 | 
صفحه در حال بروزرسانی می باشد ...
 
معرفی آزمایشگاه هیدرولیک و نیوماتیک
آزمایشگاه هیدرولیک و نیوماتیک در مجموعه کارگاه ماشین ابزار دانشکده مهندسی مکانیک واقع شده‌است. در این آزمایشگاه، دانشجویان به بررسی تجربی مباحث درس سیستم‌های هیدرولیک و نیوماتیک پرداخته و با استفاده از اجزاء کنترلی و منطقی، بستن مدارهای مختلف هیدرولیکی و نیوماتیکی را فرا خواهند گرفت.
 
جزوه آزمایشگاه
 جزوه آزمایشگاه هیدرولیک و نیوماتیک را به‌صورت فایل PDF از ... دانلود کنید.
برنامه انجام آزمایش ها در طول ترم
برنامه انجام آزمایش ها را به‌صورت فایل PDF از ... دانلود کنید.
آموزش مجازی
 محتوای آموزش مجازی آزمایشگاه هیدرولیک و نیوماتیک در جدول زیر برای هر آزمایش قابل بارگیری است:
 
نام آزمایش فایل(های) آموزشی نیوماتیک
۱کنترل مستقیم سیلندر یک طرفه نیوماتیکی
۲کنترل غیر مستقیم سیلندر یک طرفه نیوماتیکی
۳- تابع منطقی AND
۴تابع منطقی OR
۵مدار حافظه و کنترل سرعت سرعت سیلندر
 
تجهیزات نیوماتیکی موجود در آزمایشگاه

 
تجهیزات هیدرولیکی موجود در آزمایشگاه
 
تماس با ما
آدرس:  تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، کارگاه ماشین ابزار، آزمایشگاه هیدرولیک و نیوماتیک
مدیر آزمایشگاه:                                 تلفن تماس:
مسئول فنی آزمایشگاه:                       تلفن تماس:
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find-16.19156.62736.fa.html
برگشت به اصل مطلب