دفتر ترویج و حمایت از فعالیت های قرآنی و عترت دانشگاه- اخبار و اطلاعیه ها
استقبال خوب دانشجویان از جلسه تدبر در قرآن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/9 | 
استقبال خوب دانشجویان از جلسه تدبر در قرآن
در این جلسات که استاد دکتر نصیری از اعضای هیات علمی گروه معارف به تبیین سیاست های یهود در مقابل مسلمانان از منظر قرآن پرداختند ، هر هفته دوشنبه ها از ساعت ۱۲:۲۰ دقیقه تا ۱۲:۵۰ دقیقه به مدت نیم ساعت برگزار می گردد.
ایشان با تبیین دلایل خودبرتر بینی قوم یهود از منظر قرآن ،عدم تبلیغ برای جذب افراد را دلیل بر خودبرتر دانستن آنان دانسته به گونه ای که بر اساس تعالیم شان سایر اقوام می باید در خدمت آن قوم باشند و به همین دلیل هیچ گاه حقانیت اسلام را نپذیرفتند.
ایشان با اشاره به شواهدی که در تورات مبنی بر آمدن پیامبر اسلام ص وجود دارد بیان کردند که در مناظره امام رضا علیه السلام با بزرگ یهودیان ،حضرت با اشاره به این قسمت تورات که بشارت می دهد به آمدن شخصی از جبل سعیر  و جبل فاران ، کوه سعیر را محل وحی حضرت مسیح و کوه فاران را همان جبل نور مکه و محل وحی پیامبر اسلام ص دانستند.
بنا شد در جلسه بعد که جلسه پایانی این مباحث هست به رویکرد خصمانه صهیونیسم بین الملل در قبال مسلمین و راهکارهای قرآن برای دفع آنها پرداخته شود.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر ترویج و حمایت از فعالیت های قرآنی و عترت دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find-147.19048.62116.fa.html
برگشت به اصل مطلب