دفتر کانون بازنشستگان- تسلیت
تسلیت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/16 | 
تسلیت به خانواده مرحوم جمشید بهرام میگونی
با نهایت تاسف با خبر شدیم همکار بازنشسته آقای جمشید بهرام میگونی به رحمت ایزدی پیوسته اند.
کانون بازنشستگان دانشگاه درگذشت مرحوم جمشید بهرام میگونی را به خانواده ایشان و بازماندگان محترم تسلیت عرض می نماید.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://www.iust.ac.ir/find-142.19192.60546.fa.html
برگشت به اصل مطلب