دفتر کانون بازنشستگان- تسلیت
تسلیت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/31 | 
تسلیت به خانواده های دربندسری و فیضی
با خبر شدیم همکار بازنشسته آقای قریبعلی دربندسری و نیز همسر همکار بازنشسته آقای شکور فیضی به رحمت ایزدی پیوسته اند. از خداوند بزرگ برای آن عزیزان سفر کرده، غفران واسعه الهی و برای کلیه بازماندگان محترم صبری جمیل و اجری جزیل را مسئلت داریم.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://www.iust.ac.ir/find-142.19192.59618.fa.html
برگشت به اصل مطلب