دانشکده مهندسی کامپیوتر- دفاعیه ارشد
سارا دهقانی سانیج

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/4 | 

ارائه­ دهنده:

سارا دهقانی سانیج

  استاد راهنما:

دکتر زینب موحدی
هیات داوران:
دکتر احمد اکبری ازیرانی
 دکتر سعید صدیقیان کاشی

 
زمان:
یکشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۵


خانم سارا دهقانی سانیج دانشجوی کارشناسی ارشد سرکار خانم دکتر زینب موحدی روز یکشنبه  ۰۵  اردیبهشت ماه ساعت ۱۶:۰۰ از پروژه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان "جانمایی ماشین های مجازی درماشین های فیزیکی با هدف صرفه انرژی و کیفیت سرویس در محیطهای محاسباتی ابری " دفاع خواهند نمود.

چکیده پایان نامه:

بسیاری از خدمات متمرکز داده‌ها به دلیل افزایش هم‌کاری علمی میان کشورها به شدت به مراکز داده‌های ابری وابسته شده‌اند. در مراکز داده ابر, ده‌ها هزار ماشین مجازی به سرورهای فیزیکی تخصیص داده می‌شوند تا خدمات متمرکز داده‌ها را با تضمین کیفیت خدمات فراهم کنند و مقدار زیادی انرژی را در این فرآیند مصرف کنند. اگر چه بسیاری از طرح‌های جانمایی ماشین مجازی برای حل این مشکل مصرف انرژی پیشنهاد شده‌اند, بیشتر آن‌ها فرض می‌کنند که همه سرورهای فیزیکی همگن هستند. با این حال, پیکربندی سرور فیزیکی مراکز داده ابر اغلب متفاوت است, که منجر به تغییر مشخصه‌های مصرف انرژی می‌شود. ا نرژی مصرفی در مراکز داده‌ی ابری با مقیاس بسیار بزرگ به صورت غیرقابل قبولی در حال افزایش است. به همین دلیل نیاز اساسی به بهبود بهره‌وری انرژی در چنین مراکز داده‌ای با استفاده از تلفیق سرورها وجود دارد که هدف از آن به حداقل رساندن ماشین‌های فیزیکی فعال در یک مرکز داده می‌باشد. که این امر موجب کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش مصرف دی اکسید کربن و افزایش طول عمر شبکه می شود. علاوه بر این، مطابق ارزیابی ‌های انجام شده، هزینه‌ های مربوط به انرژی در مراکز داده‌ی ابر، ۴۲% هزینه های عملیاتی کل را تشکیل می‌دهد. روش‌های موثر قرارگیری ماشین‌های مجازی به عنوان یک کلید اصلی برای بهینه سازی می باشد. هدف قرار گیری ماشین های مجازی: کاهش مقدار ماشین‌های فیزیکی مورد نیاز، زمان تخصیص ماشین مجازی و کاهش هدر رفتن منابع و اتلاف انرژی در برابر عدم کاهش کیفیت سرویس است. در این پایان نامه برای کاهش تعداد معینی از ماشین‌های فیزیکی و یا استفاده اقتصادی از مصرف منابع و مصرف انرژی تامین کنندگان ابر باید در جانمایی ماشین های مجازی به پارامترهای کیفیت سرویس مورد نیاز کاربران از نوع تاخیر توجه داشته باشند. از اینرو در این پایان نامه از بهینه ترین حالت  برای تضمین تاخیر و انرژی استفاده شده است. به منظور ارزیابی مدل مسئله پیشنهادی از نرم افزار بهینه سازی CPLEX استفاده نموده ام.
 
کلمات کلیدی: مراکز داده ابری، جانمایی ماشین مجازی ، مصرف انرژی،کیفیت سرویس ، تاخیر
 


"دفاع به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود"
  دانشکده مهندسی کامپیوتر مدیریت تحصیلات تکمیلی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.11064.63229.fa
برگشت به اصل مطلب