دانشکده مهندسی کامپیوتر-  رویدادهای جاری و عمومی
تبریک ارتقاء علمی دکتر حسن نادری به مرتبه دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/1 | 

آقای دکتر حسن نادری در جلسه هیات ممیزه (بصورت الکترونیکی) مورخ آذر ۹۹ از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند. این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و از خدواند متعال برای ایشان آرزوی سلامت و توفیقات بیشتر را داریم.
 

هیات رئیسه، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده مهندسی کامپیوتر

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=14.11000.62012.fa
برگشت به اصل مطلب