دانشکده مهندسی کامپیوتر- کارمندان
کارکنان دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پست الکترونیکی و شماره تماس

معرفی افراد

azimi_a_at_iust.ac.ir

۵۳۰۰

اعظم عظیمی

مسئول دفتر
AWT IMAGE
mashhoun-at-iust.ac.ir
۵۳۳۳
 

مهندس هاشم مشحون

مدیر اجرایی دانشکده

AWT IMAGE

Tooraniz_at_iust.ac.ir

۵۳۰۲

زینب تورانی

کارشناس‏ ارشد خدمات آموزشی

مقطع دکتری

AWT IMAGE

karimi_at_iust.ac.ir

۵۳۲۷

مریم کریمی

کارشناس ارشد خدمات آموزشی

 تحصیلات تکمیلی

(آموزش الکترونیکی-پردیس ۲)

Doostmohammadian_at_iust.ac.ir

۵۳۰۳

آذرلقا دوستمحمدیان

کارشناس‏ ارشد خدمات آموزشی

مقطع کارشناسی

AWT IMAGE

Simin_Hajikhodazade_at_iust.ac.ir
۵۳۱۱

 سیمین حاجی خدازاده
کارشناس خدمات آموزشی
مقطع کارشناسی

Yousefzadi_at_iust.ac.ir

۵۳۳۵

افسانه یوسف زادی
کارشناس کمیته جذب و کمیته منتخب

AWT IMAGE

hajighasem-at-iust.ac.ir

۵۳۰۹

الهام حاجی قاسم خباز

کارشناس پژوهشی دانشکده

hgoliiust.ac.ir

فاطمه گلی
مدیر وب سایت دانشکده

متصدی اجرایی
۵۳۳۹
             قربانعلی عسگری
همکاران سابق دانشکده

بازنشسته

نسرین پناغی

کارشناس ارشد‏ خدمات آموزشی

تحصیلات تکمیلی

AWT IMAGE

بازنشسته

رقیه نقی‏‏ نیا

متصدی اتاق پروژه

AWT IMAGE

بازنشسته

محمدرضا مقدم

جمعدار

AWT IMAGE

بازنشسته

بهمن تقدسی

کارشناس ارشد و مسئول آموزش کارشناسی

AWT IMAGE

بازنشسته

قاسم نعیمی

مدیر اجرایی دانشکده

و

کارشناس‏ ارشد خدمات آموزشی

تحصیلات تکمیلی

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find-14.10727.1302.fa.html
برگشت به اصل مطلب