گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی- فضای مجازی
فضای مجازی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 فضای مجازی

به‌منظور تسهیل روال‌های اداری در مجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی، گروه طرح و برنامه در حال راه‌اندازی پورتال معاونت فرهنگی می باشد. با راه‌اندازی این پورتال، هر یک از دانشگاهیان می‌تواند با نام کاربری خود به سامانه واردشده و کل فرآیندهای اداری مربوط به خود ( مثل تقاضای شرکت در یک اردو یا برگزاری یک مراسم) را انجام دهند. همچنین امکاناتی مثل اطلاع‌رسانی، دریافت نسخه الکترونیکی نشریات، برگزاری مشاوره به‌صورت غیرحضوری و ... در این سامانه وجود خواهد داشت.

علاوه بر این، ارائه محتویات بخش‌های مختلف معاونت در فضای مجازی (اعم از تارنماها و شبکه‌های مبتنی بر تلفن همراه) در دستور کارگروه طرح و برنامه قرار دارد.

نشانی مطلب در وبگاه گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-117.17097.47255.fa.html
برگشت به اصل مطلب