روابط عمومی دانشگاه- دفاعیه های دکترا
دفاعیه دکتری در دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/29 | 
دفاعیه دکتری در دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت
 
میثم مظفر (دانشجوی دکتری مدیریت سازمان‌های دولتی ایران، سیاستگذاری دولتی (خط مشی‌گذاری عمومی))، ۳ دیماه ۱۴۰۲ از رساله دکتری خود با عنوان «طراحی و تبیین الگوی سیاستگذاری عمومی با رویکرد رفتاری و الزامات اجرایی آن در نظام سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران» دفاع می‌کند.
چکیده این رساله که به راهنمایی دکتر علیرضا معینی و دکتر سبحانی‌فرد و مشاوره دکتر علیرضا علی‌احمدی انجام شده، به شرح زیر است. ضمنا این جلسه دفاعیه ساعت ۱۷.۳۰ در طبقه دوم و کلاس ۲۰۹ دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت برگزار خواهد شد
چکیده:
سیاست‌های عمومی از منظر رویکردها، روش‌ها و اثربخشی آنها در جامعه متنوع و متفاوت هستند. در رابطه با این سیاست‌ها، این پرسش مطرح است که چگونه با ایجاد تغییرات و مداخلات در رفتار انسان‌ها و اجتماعات، می‌توان فواید و عوایدی را نصیب افراد و کل جامعه کرد؟ اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، قانون‌پذیری بیشتر جامعه، بهبود رانندگی و رفتارهای ترافیکی، اصلاح عادات غذایی، افزایش مشارکت سیاسی شهروندان، توسعه امور خیریه و کمک به همنوعان، ارتقای سلامت و رعایت بهداشت عمومی، پیشگیری از بیماری‌های خاص و ده‌ها هدف دیگر، همگی موضوعاتی هستند که می‌توانند در عرصه سیاست‌گذاری مورد توجه قرارگرفته و با رویکرد رفتاری و ابزارهای اثربخش آن محقق گردند. هدف اصلی این تحقیق، طراحی مدلی جهت پیاده سازی اثربخش سیاستگذاری عمومی با رویکرد رفتاری و شناسایی الزامات اجرایی آن است. به منظور طراحی مدل مورد نظر، از مرور سیستماتیک ادبیات و روش رویش نظریه استفاده شد. در مجموع ۳۷۶ پژوهش/مقاله طی ۴ مرحله فیلتر شد و در انتها، ۱۹۱ پژوهش باقی ماند. این مقالات از ۶ پایگاه داده معتبر بین المللی استخراج گردید. علاوه بر این، در فاز دوم برای تکمیل و اصلاح مدل پاردایمی سیاستگذاری رفتاری، مصاحبه هایی نیمه ساختاریافته با ۷ نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی حوزه سیاستگذاری عمومی انجام شد. در نهایت، برای پاسخگویی به سئوال اول (علل تمایل به سیاستگذاری رفتاری)، ۶۹ گزاره معنی دار، ۸۲ کد و ۸ مقوله محوری؛ در پاسخ به سئوال دوم (مولفه های سیاست های تغییر رفتار)، ۹۸ گزاره معنی دار، ۱۲۶ کد و ۸ مقوله محوری؛ برای پاسخگویی به سئوال سوم (راهبردها و ابزارهای سیاستگذاری رفتاری)، ۱۳۴ گزاره معنی دار، ۱۸۱ کد و ۱۶ مقوله محوری؛ در پاسخگویی به سئوال چهارم (الزامات اجرایی سیاستگذاری رفتاری)، ۱۱۷ گزاره معنی دار، ۱۳۳ کد و ۲۴ مقوله محوری؛ و در پاسخگویی به سئوال پنجم (پیامدهای سیاستگذاری رفتاری)، ۷۳ گزاره معنی دار، ۹۰ کد و ۱۳ مقوله محوری شناسایی گردید. مضامین شناسایی شده در نهایت مورد پایش قرار گرفت و مدل پارادایمی سیاستگذاری با رویکرد تغییر رفتار طراحی گردید. سیاستگذاران می­توانند با استفاده از ابزارهایی از قبیل بازاریابی اجتماعی، ارائه هدفمند و هوشمندانه اطلاعات و اطلاعیه های زمانبندی شده، شخصی سازی اطلاعات و تلنگر ها، بهره گیری از هنجارهای اجتماعی، بکارگیری مشوق ها، بهره گیری از قدرت بالای زیان گریزی، استفاده از عواطف، هیجانات و احساسات، ترکیب ساز و کارهای رفتاری و غیررفتاری، تدوین قوانین و مقررات رفتاری، صورت بندی سوگیرانه مسئله و معماری هوشمند انتخاب، برجسته سازی، استفاده از پیش­فرض­ها و انصراف گزینی، ساده­سازی مفاهیم و انتخاب­ها، ایجاد سهولت دسترسی پذیری، زمینه مندسازی و طراحی هوشمندانه  محیط، قراردادگرایی اجتماعی، ایجاد تعهدات رفتاری داوطلبانه الزام آور، انتخاب منابع اطلاعاتی و کانال­های ارتباطی مناسب  بوم کشور  برای تغییر رفتار، و شبکه سازی به اثربخش سازی سیاست های عمومی مبادرت نمایند. سرانجام، با استفاده از مدل پارادایمی پایش شده، یک مورد در زمینه مدیریت پسماند ارائه و بومی سازی شد. 
واژه­های کلیدی: الگوی رفتاری، سیاستگذاری عمومی، سیاستگذاری رفتاری، الزامات اجرایی


 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14464.76653.fa.html
برگشت به اصل مطلب