روابط عمومی دانشگاه- دفاعیه های دکترا
دفاعیه دکتری در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/3 | 
 دفاعیه دکتری در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

محمد دارا (دانشجوی دکتری دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر – گرایش هندسه)، بیست و هفتم خردادماه ۱۴۰۲ از رساله دکتری خود با عنوان «تعمیم نگاشت تکانی و کاربرد‌های آن»  کرد.
چکیده این رساله که به راهنمایی دکتر اکبر دهقان‌نژاد انجام شده، به شرح زیر است. 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14464.73756.fa.html
برگشت به اصل مطلب