روابط عمومی دانشگاه- دفاعیه های دکترا
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/30 | 
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی صنایع
 
 

علیرضا خمسه (دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع- مهندسی صنایع)، ۴ مهر ماه ۱۴۰۰ از رساله دکتری خود با عنوان «برنامه‌‌ریزی دینامیکی اختلالات زنجیره تأمین به منظور دستیابی به قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین (مطالعه موردی: زنجیره تأمین طیور)»‏ به صورت مجازی دفاع خواهد نمود.
چکیده این رساله که راهنمایی آن را دکتر تیموری و مشاوره اش را دکتر شهانقی بر عهده داشته‌اند، به شرح زیر است. ضمنا این جلسه دفاعیه ساعت ۱۳ برگزار می‌شود.
لینک ورود به جلسه دفاع:
http://meeting.iust.ac.ir/
 
چکیده:
اختلالات زنجیره تأمین تأثیرات نامطلوبی بر روی عملکرد آن دارد. این تأثیرات هم به شدت و مدت زمان اختلال، و هم به قابلیت‌‌های زنجیره تأمین در برخورد با اختلال بستگی دارد. برخی از زنجیره‌‌های تأمین در برخورد با اختلالات بهتر عمل می‌کنند، زیرا ارتجاعی‌تر هستند. قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین، نقش بسزایی در محیط رقابتی امروز دارد. بازیابی زنجیره تأمین آن بخشی از قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین است که بر روی اقدامات واکنشی جهت برگرداندن عملکرد یا حالت زنجیره تأمین به حالت قبل از بروز اختلال تمرکز دارد. از آن جا که زنجیره تأمین یک سیستم دینامیکی است، بازیابی آن هم باید با توجه به این موضوع صورت پذیرد.
در این رساله بر مسئله بازیابی دینامیکی زنجیره تأمین در سطح عملیاتی، با توجه همزمان به اثربخشی و کارایی اقدامات واکنشی، تمرکز می‌شود. میزان تاثیر اقدامات واکنشی در بازگرداندن حالت زنجیره تأمین به حالت قبل از اختلال و هزینه بکارگیری این اقدامات به ترتیب به عنوان معیارهای اثربخشی و کارایی اقدامات واکنشی در نظر گرفته می‌شود. برای این منظور مدل‌سازی دینامیکی جهت بازیابی زنجیره تأمین بر اساس تئوری کنترل بهینه، برای تعیین نوع، زمان، و میزان بکارگیری اقدامات واکنشی در دو حالت با هدف بهینه‌‌سازی همزمان بازیابی و هزینه‌های مربوط به آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در حالت اول، مدل‌سازی دینامیکی تنها با استفاده از جریان مواد صورت می‌پذیرد. در حالت دوم، مدل یکپارچه بازیابی دینامیکی زنجیره تأمین با لحاظ نمودن جریان‌های متاثر از هم مواد و مالی توسعه داده می‌شود. سپس با استفاده از داده‌های یک زنجیره تأمین طیور، کاربردی از مدل در بازیابی زنجیره تأمین نشان داده می‌شود. نتایج حاصل از بکارگیری مدل در مطالعه موردی نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی می‌تواند با مقایسه گزینه‌های مختلف بازیابی با توجه به دو معیار مهم هزینه و زمان بازیابی، مدیران را در بازیابی زنجیره تأمین کمک نماید. همچنین یافته‌‌های حاصل از تحقیق بر لزوم لحاظ نمودن ماهیت دینامیکی زنجیره تأمین در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بازیابی آن، تأکید می‌کند.
کلید واژه ها: اختلالات زنجیره تأمین، قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین، کنترل بهینه، بازیابی دینامیکی زنجیره تأمین، اقدامات واکنشی
نشانی الکترونیکی دانشجو:  alireza_khamsehind.iust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14464.64803.fa.html
برگشت به اصل مطلب