روابط عمومی دانشگاه- دفاعیه های دکترا
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/28 | 
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی صنایع
 

حسین حضرتی مرنگلو (دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع- مهندسی صنایع)،  ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ از رساله دکتری خود با عنوان «تغییرات ساختاری شبکه اجتماعی با استفاده از مدل‌سازی گراف تصادفی»‏ به صورت مجازی دفاع خواهد نمود.
چکیده این رساله که راهنمایی آن را دکتر نورالسناء و مشاوره اش را دکتر ماکوئی و دکتر صمیمی بر عهده داشته اند به شرح زیر است. ضمنا این جلسه دفاعیه، ساعت ۱۷ برگزار می شود.
لینک ورود به جلسه دفاع:
http://meeting.iust.ac.ir/
 
چکیده
شبکه‌ها، ابزاری قدرتمند برای مدلسازی روابط بین موجودیت‌ها در حوزه‌‌های مختلف سیستم‌‌های فیزیکی، زیستی، سایبری و اجتماعی هستند. هر پدیده در چارچوب این‌گونه سیستم‌ها را می‌توان به عنوان تغییر در ساختار شبکه‌‌های متناظر با آن سیستم تعبیر کرد. در این رساله، روش‌‌های پایش شبکه‌‌های اجتماعی جهت کشف تغییر در ساختار آن‌ها توسعه داده شده و کارایی روش‌های پیشنهادی در کشف انواع تغییر ساختاری در شبکه اجتماعی مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. در قسمت اول این رساله، مدل گراف تصادفی برای مدلسازی رفتار بازیگران شبکه در طول زمان توسعه داده شده است. این مدل گراف تصادفی وابستگی زمانی ارتباطات افراد در زمان‌‌های مختلف در شبکه را مدلسازی کرده و ساز وکارهای بوجود آمدن و از بین رفتن یال‌ها در شبکه‌های ناهمگون بدون وزن و جهت‌دار را توصیف می‌کند. همچنین روشی به منظور پایش شبکه‌‌های اجتماعی که از مدل گراف تصادفی پیشنهادی پیروی می‌‌کنند توسعه داده شده که می‌تواند تغییر در ساختار وابستگی زمانی شبکه اجتماعی تحت بررسی را کشف کند. مدل گراف تصادفی وزن‌‌های یال‌ها را نادیده گرفته و فقط از حالت بدون وزن شبکه جهت توصیف آن استفاده می‌‌کند. بنابراین بخشی از اطلاعات مرتبط با شبکه اجتماعی از دست می‌‌رود. در نتیجه به منظور استفاده بیشینه از اطلاعات موجود مرتبط با شبکه، تعداد ارتباط بین افراد در شبکه به صورت ماتریسی از متغیرهای پواسون در نظر گرفته شده و روش پایش شبکه اجتماعی مبتنی بر مقادیر ویژه ماتریس مجاورت آن معرفی می‌‌شود. در این روش تغییر  معنادار در مجموع پراکندگی مقادیر ویژه ماتریس مجاورت از مقدار انتظاری متناظر با هر کدام به عنوان تغییر در ساختار شبکه اجتماعی در نظر گرفته می‌‌شود. در نهایت، به منظور پوشش طیف گسترده‌‌تری از شبکه‌های اجتماعی، فرض مرتبط با توزیع تعداد ارتباطات بین افراد شبکه کنار گذاشته شده و با استفاده از آزمون فرض ناپارامتری، تغییر در توزیع چندمتغیره مقادیر ویژه ماتریس مجاورت شبکه اجتماعی وزن‌دار در طول زمان بررسی می‌شود. در این روش، تغییر در توزیع چندمتغیره مقادیر ویژه ماتریس مجاورت به عنوان تغییر در ساختار شبکه اجتماعی تعبیر شده و هشدار تغییر در ساختار شبکه داده می‌‌شود. همچنین با استفاده آزمون فرض مشابه، نقطه آغاز تغییر در شبکه اجتماعی برآورد می‌‌شود. تمامی روش‌‌های توسعه داده شده با استفاده از داده‌‌های واقعی و شبیه‌‌سازی شده اعتبارسنجی و راستی آزمایی شده و عملکرد آن با سایر روش‌‌های موجود در ادبیات موضوع مقایسه شده است. نتایح نشانگر آن است که رویکردهای توسعه داده شده نسبت به روش‌‌های موجود عملکرد بهتری داشته و می‌توان از آن‌ها برای کاربردهای واقعی استفاده کرد.
کلید واژه ها: پایش شبکه‌‌های اجتماعی، مدل گراف تصادفی، آزمون ناپارامتری، برآورد نقطه تغییر
نشانی الکترونیکی دانشجو:
   h_hazratiind.iust.ac.ir  
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14464.64770.fa.html
برگشت به اصل مطلب