روابط عمومی دانشگاه- دفاعیه های دکترا
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/16 | 
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی صنایع

محمد نمک‌شناس (دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع- مهندسی صنایع)، ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۰ از رساله دکتری خود با عنوان «زمان‌بندی استوار در محیط فلوشاپ ترکیبی با در نظر گرفتن محدودیت منابع تجدیدناپذیر وابسته به زمان (مطالعه موردی)»‏ به صورت مجازی دفاع خواهد نمود.
چکیده این رساله دکتری که به راهنمایی دکتر مهدوی و مشاوره دکتر حیدری انجام شده به شرح زیر است. ضمنا این جلسه دفاعیه  ساعت ۱۴ برگزار می شود. علاقه مندان برای شرکت در جلسه دفاعیه از طریق لینک زیر اقدام نمایند:

http://meeting.iust.ac.ir/
 

چکیده 
در این مطالعه، یک سیستم فلوشاپ ترکیبی با دو ایستگاه که در ایستگاه اول تنها یک ماشین و در ایستگاه دوم بیش از یک ماشین وجود دارد، مورد بررسی قرار می ‌گیرد. در یک سیستم فلوشاپ رایج، کارها به صورت سری از ایستگاه اول تا ایستگاه نهایی پردازش می‌ شوند. فرض بر این است که کارها جهت پردازش بر روی ماشین ایستگاه اول، به منبع مصرفی تجدیدناپذیر (مانند مواد خام) نیز نیاز دارند؛ بنابراین سیستم فلوشاپ ترکیبی مورد مطالعه،‌ دارای محدودیت منبع بوده و در دوره‌ های متوالی در دسترس قرار می ‌گیرد. منبع در دسترس در ابتدای دوره، غیرقطعی بوده و در دامنه مشخصی در طول زمان نوسان می ‌کند. هم‌چنین، ایستگاه دوم شامل ماشین ‌هایی است که هر کدام امکان پردازش هر کاری را ندارند و کارها در خانواده‌ هایی دسته ‌بندی شده‌ اند. هدف غایی این مطالعه، ارائه زمان‌ بندی استوار با قابلیت اطمینان بالا است به نحوی که مجموع زمانی زودکرد و دیرکرد کمینه گردد. این پژوهش برگرفته از یک مطالعه موردی در حوزه سیستم ‌های تشخیصی تصویربرداری مولکولی است. تصویربرداری مولکولی زیررشته ‌ای از رادیولوژی است که به کمک پرتوداروها جهت مطالعه جزییات ساختاری و کارکردی اعضای بدن، شناسایی بیماری در مراحل اولیه و تجویز درمان درخور مورد استفاده قرار می ‌گیرد. خروجی این مطالعه ارائه متدولوژی استوار برای سیستم نوبت ‌دهی با توجه به محدودیت دارویی در چنین مرکزی است. پرتوداروهای مورد استفاده در این طیف مراکز از عنصری شیمیایی و پرتوزا به نام تکنسیم-۹۹ با نیم‌ عمر حدود ۶ ساعت حاصل می ‌شود. پس از تزریق پرتودارو به بیماران و طی گذشت مدت زمانی،‌ بدن بیماران در اسکنرهای مجهز در مراکز تصویربرداری مولکولی اسکن می‌ شوند. در صورتی که اسکن زودتر از زمان مشخصی اخذ شود، احتمال وجود نویز در اسکن زیاد خواهد بود و در صورتی که اسکن دیرتر از این زمان اخذ شود، کیفیت عکس از تفسیرپذیری پایینی برخوردار خواهد بود. این مطالعه موردی بر روی یک مساله فلوشاپ ترکیبی با محدودیت منبع غیرقطعی نگاشت شده، سپس به سه زیرمساله مجزا تجزیه شده و برای هر زیرمساله راهکارهایی ارائه می‌گردد: ۱- منبع در دسترس در چه زمان‌ هایی بایستی توزیع شوند (چه زمانی عنصر پرتوزا باید استخراج شود)؟ ۲- چه زمانی کارها با توجه میزان منبع غیرقطعی در ایستگاه اول زمان‌ بندی شود؟ (چه زمانی پرتودارو با توجه عدم‌ قطعیت در میزان اکتیویته تکنسیم-۹۹ آماده شده و تزریق صورت گیرد)؟ ۳- کارها پس از اتمام عملیات قبلی، به کدام ماشین اختصاص یافته و در چه زمانی پردازش بر روی آن‌ها صورت گیرد (چه زمانی اسکن شروع شود)؟ زیرمساله اول با بررسی و تحلیل شرایط بهینگی منبع، به مدل ریاضی برنامه ‌ریزی نیمه ‌مقعر نگاشت می ‌شود. زیرمساله دوم به مساله زمان‌ بندی تک ‌ماشینه با در نظر گرفتن محدودیت منبع تجدیدناپذیر با تامین دوره ‌ای و تابع هدف مجموع انحراف از زمان موعد تحویل، نگاشت می‌ شود. زیرمساله سوم نیز به مساله ماشین‌ های موازی همسان با در نظر گرفتن خانواده کارها، ماشین ‌های واجدالشرایط و زمان ترخیص و با هدف کمینه کردن مجموع انحراف از زمان موعد تحویل، نگاشت می ‌شود.  سپس بر اساس راهکارهای پیشنهادی برای هر زیرمساله، مکانیزمی پیشرو، جهت تعامل تصمیمات هر زیرمساله با یک‌دیگر توسعه داده می شود. در بخش مدیریت عدم‌ قطعیت منبع، مجموعه عدم‌ قطعیت جدیدی جهت کاهش محافظه‌ کاری و افزایش قابلیت اطمینان مدل‌ های ریاضی و الگوریتم ‌های توسعه یافته، ارائه می‌ شود. نتایج نوبت‌ دهی در طول یک هفته برای ۳۰ الی ۴۰ بیمار، نشان از قابلیت اطمینان و مقیاس‌پذیری بسیار بالا (هم در تئوری و هم در عمل) الگوریتم‌ ها و مجموعه عدم ‌قطعیت پیشنهادی دارد. سنجه درصد انحراف از زمان ایده ‌آل اسکن با استفاده از الگوریتم ‌های پیشنهادی و الگوی مدیریت عدم ‌قطعیت نوین، حدود ۲ درصد برای ۳۰ بیمار و ۵ درصد برای ۳۵ بیمار در هفته است. این در حالی است که در شرایط فعلی مرکز این انحراف برای ۳۰ بیمار به طور متوسط بالای ۵۰ درصد است.
 
کلید واژه ها: : مرکز تصویربرداری پزشکی، پرتودارو، زمان ‌بندی، توالی، برنامه ‌ریزی نیمه ‌مقعر، بهینه ‌سازی استوار قابل تنظیم، برنامه‌ ریزی عدد صحیح آمیخته، پیچیدگی محاسباتی، الگوریتم دقیق
نشانی الکترونیکی: m_namakshenas http://ie.iust.ac.ir/files/0allsites/images/em_sign.png ind.iust.ac.ir
 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14464.64594.fa.html
برگشت به اصل مطلب