روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
رییس پردیس دانشگاهی ابقا شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/19 | 
 رییس پردیس دانشگاهی ابقا شد


با حکم ریاست دانشگاه، دکتر حمید احمدیان در سمت «رییس پردیس دانشگاهی» ابقا شد.
دکتر ذاکری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ و برای مدت دو سال دیگر، دکتر حمید احمدیان را در سمت «رییس پردیس دانشگاهی» ابقا کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر احمدیان، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.63764.fa.html
برگشت به اصل مطلب