روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
رییس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/6 | 
رییس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه منصوب شد
 
با حکم رییس دانشگاه، دکتر محمدرضا نعیمی جمال به سمت «رییس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه» منصوب شد.
دکتر ذاکری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ و برای مدت دو سال، دکتر محمدرضا نعیمی جمال را به سمت «رییس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر نعیمی جمال، برای وی توفیقات روزافزون آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.62032.fa.html
برگشت به اصل مطلب