روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی خودرو منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/21 | 
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی خودرو منصوب شد
 
با حکم رییس دانشگاه، دکتر جواد مرزبان راد به سمت «معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی خودرو» منصوب شد.
دکتر ذاکری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۹۹/۰۷/۰۹، دکتر جواد مرزبان راد را برای مدت دو سال به سمت «معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی خودرو» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر مرزبان راد، برای وی توفیقات روزافزون آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.61172.fa.html
برگشت به اصل مطلب