روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
مدیر ارتباطات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/14 | 
مدیر ارتباطات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد


با حکم ریاست دانشگاه، دکتر رضا خیرالدین به سمت «مدیر ارتباطات فرهنگی و اجتماعی» منصوب شد.
دکتر ذاکری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴، دکتر رضا خیرالدین را برای مدت دو سال به سمت «مدیر ارتباطات فرهنگی و اجتماعی» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران ضمن تبریک به دکتر خیرالدین، برای وی توفیقات روزافزون آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.61113.fa.html
برگشت به اصل مطلب