روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
مدیر جدید همکاری های علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/12 | 
مدیر جدید همکاری های علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه منصوب شد


با حکم ریاست دانشگاه، دکتر بیژن محمدی به سمت «مدیر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه» منصوب شد.
دکتر ذاکری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۹۹/۰۷/۱۲، دکتر بیژن محمدی (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک) را برای مدت دو سال به سمت  «مدیر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری دانشگاه» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران ضمن تبریک به دکتر بیژن محمدی، برای ایشان توفیقات روزافزون آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.61089.fa.html
برگشت به اصل مطلب