امور آموزش دانشگاه- معرفی افراد
معرفی افراد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/19 | 
نام و نام خانوادگی مسئولیت ایمیل تلفن مستقیم
AWT IMAGE آقای محمدی رئیس اداره فارغ التحصیلان mohammadimiust.ac.ir ۷۳۲۲۵۵۳۳
AWT IMAGE آقای نوروزی معاون اداره فارغ التحصیلان -صدور دانشنامه  نیمه حضوری کارشناسی ارشد ، روزانه و شبانه،واحد نور ، دکترا پردیس ، روزانه و شبانه و سامانه سجادبرای دوره های تحصیلات تکمیلی noroozi_miust.ac.ir ۷۳۲۲۵۵۵۸
AWT IMAGE خانم کاووسی فر صدور تائیدیه تحصیلی کلیه دانشگاه های دولتی، آزاد، پیام نور، علمی کاربردی و غیرانتفاعی kavoosifariust.ac.ir ۷۳۲۲۵۵۶۷
AWT IMAGE خانم حاجی باقری صدور دانشنامه   کارشناسی پردیس مرکزی  روزانه، واحد اراک و بهشهر و دماوند(شبانه و روزانه ونیمه حضوری) سامانه سجادبرای دوره های کارشناسی روزانه hajebagherimiust.ac.ir ۷۳۲۲۵۵۳۲
AWT IMAGE خانم رسایی صدور گواهی نامه موقت کارشناسی و کارشناسی ارشد مجازی، واحد نور، پردیس و صدور گواهی نامه موقت (کارشناسی ارشد روزانه و شبانه) صدور دانشنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد مجازی، پردیس، صدور تاییدیه تحصیلی بورسیه دکتری و صدور تاییدیه  وزارت علوم rasaeebiust.ac.ir ۷۳۲۲۵۵۵۱
AWT IMAGE خانم سوری صدور گواهینامه موقت کارشناسی پردیس مرکزی ، واحد بهشهر و اراک و تائیدیه تحصیلی دانشگاه علم وصنعت و کلیه مکاتبات داخل دانشگاه parisapiust.ac.ir ۷۳۲۲۵۵۴۰
خانم تاج الدین صدور تاییدیه تحصیلی کلیه سازمان ها و ارگانها ,صدور تاییدیه تحصیلی نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی تمامی استان ها tajeddiniust.ac.ir ۷۳۲۲۵۵۳۹
AWT IMAGE خانم بختیاری تایپ و صدور نامه های منطقه دو به یک bakhtiariaiust.ac.ir ۷۳۲۲۵۵۱۷
AWT IMAGE آقای بخشی زاده اسکن و آپلود مدارک ، صدور  تمدید نظام مهندسی کل استانها a_bakhshizadeiust.ac.ir ۷۳۲۲۵۵۳۶
آقای حیاتی ثبت پرونده و بایگانی اداره فارغ التحصیلان ۷۳۲۲۵۵۵۹
آقای طالبی صدور دانشنامه انگلیسی و تایید مدارک(جهت ترجمه) در سایت سازمان امور دانشجویان داخل talebimoiust.ac.ir ۷۳۲۲۵۵۴۶
خانم اطیابی کارشناس اداره دانش آموختگان zatyabiiust.ac.ir ۷۳۲۲۵۵۳۰
نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-108.18578.57086.fa.html
برگشت به اصل مطلب