امور آموزش دانشگاه- اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه کلیه اعضای محترم کانال آموزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/24 | 
پیرو ارسال پیامک های غیر مرتبط با امور آموزش و سامانه گلستان به اطلاع می رساند که پیامک‌های مربوط به سامانه گلستان فقط با سرشماره ۲۰۰۰۷۷۲۴۰۵۴۰ ارسال می‌گردد.
آدرس کانال رسمی معاونت آموزشی:
https://t.me/IUST_EDU
http://sapp.ir/iustedu
 https://ble.ir/iustedu
نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-108.14218.67105.fa.html
برگشت به اصل مطلب