امور آموزش دانشگاه- اخبار و اطلاعیه ها
زمانبندی انتخاب واحد کلیه مقاطع در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/5 | 
زمانبندی انتخاب واحد کلیه مقاطع در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

سال ورود از تا
روز تاریخ ساعت روز تاریخ ساعت
۱۳۹۷ و ماقبل یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۰۹:۰۰ سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۲۳:۵۹
۱۳۹۸ یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۱۱:۰۰ سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۲۳:۵۹
۱۳۹۹ یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۱۳:۰۰ سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۲۳:۵۹
۱۴۰۰ یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۱۵:۰۰ سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۲۳:۵۹
مهمان دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ۰۹:۰۰ سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۲۳:۵۹
همچنین انتخاب واحد همچون سال های گذشته از منوی پیشخوان خدمت امکان پذیر خواهد بود.
آدرس کانال رسمی معاونت آموزشی:
https://t.me/IUST_EDU
http://sapp.ir/iustedu
 https://ble.ir/iustedu
نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-108.14218.66228.fa.html
برگشت به اصل مطلب