مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات- رویدادها
رویدادها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
رویدادهای مهمی که مرکز ICT-SIS سازماندهی کرده و یا در آنها همکاری داشته است به طور خلاصه به شرح زیر معرفی می شوند:

 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://idea.iust.ac.ir/find-103.14034.33729.fa.html
برگشت به اصل مطلب