مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات- اهداف
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  1. همکاری با سایر سازمان های تحقیقاتی در داخل و خارج از ایران با هدف توسعه و ارتقاء صنعت و زیرساخت ICT در ایران به طور عام؛ صادرات و خدمات ICT به طور خاص .
  2.  همکاری با متخصصان ICT و موسسات آموزشی در داخل و خارج از ایران به منظور بالا بردن سطح فعالیت های بین المللی ایران در زمینه ICT
  3. هدایت تحقیقات میدانی، برای تولید آمار و ارتقاء شاخص در حال توسعه ICT در ایران .
  4. هدایت تحقیقات بر روی مطالعه آینده در زمینه ICT برای به روز رسانی نقشه راه ICT در ایران.
  5.  هدایت تحقیقات در ارتباط با موضوع های مختلف جامعه علمی و اطلاعاتی.
  6.  هدایت تحقیقات کاربردی و آزمایشگاهی برای استفاده بهتر از آخرین فناوری ها در زمینه ICT و افزایش تاثیر صنعت ICT بر اقتصاد جهان به طور عام و بر اقتصاد ایران به طور خاص .
  7.  راه اندازی پروژه های آزمایشی برای طراحی شکل های جدیدی از شبکه های مبتنی بر ICT، مرتبط کردن آموزش، موسسات آموزشی و تحقیقاتی بین ایران و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه .
  8. صدور خبرنامه ها و مجلات ICT علمی تخصصی؛ و چاپ و نشر کتاب های فنی ICT و گزارش های مدیریتی.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات راهبردی بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://idea.iust.ac.ir/find-103.14030.33724.fa.html
برگشت به اصل مطلب