خوابگاه دانشجویی- اخبار و اطلاعیه ها
تکمیل پرونده دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/19 | 
خواهشمند است این گروه از دانشجویان حداکثر تا مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ نسبت به تکمیل مشخصات خود در سامانه صندوق رفاه دانشجویان (bp.swf.ir) در قسمت ثبت نام دانشجویان جدید اقدام نمایند.
تسویه‌حساب دانشجویانی که دارای پرونده صندوق رفاه در مقطع قبل می‌باشند، ضروری است.

 مدیریت امور خوابگاهها- ۱۴۰۰/۸/۱۹
نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-98.13485.65328.fa.html
برگشت به اصل مطلب