پژوهشگاه علم و صنعت ایران- اخبار و رویدادها
الحاق 12 واحد پژوهشی به پژوهشگاه علم وصنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/6/4 | 

  الحاق 12 واحد پژوهشی به پژوهشگاه علم وصنعت ایران

        

  در شانزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه، موضوع «الحاق دوازده پژوهشکده یا مرکز پژوهشی جدید، به واحدهای تحت پوشش پژوهشگاه علم و صنعت ایران» بررسی و با شرایطی مورد موافقت قرار گرفت.

  در این جلسه، هیات امنای دانشگاه به استناد بند «ب» ماده «بیست» قانون پنجساله توسعه و با عنایت به اولین مصوبه صورتجلسه سوم و بیستمین مصوبه از صورتجلسه چهارم هیات امنای دوره پنجم؛ با الحاق دوازده پژوهشکده یا مرکز پژوهشی، ذیل پژوهشگاه علم و صنعت ایران، مشروط به عدم استفاده از منابع عمومی دولت و انجام فعالیت به صورت خودگردان، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط موافقت کرد.

  اسامی پژوهشکده و مراکز پژوهشی الحاقی به شرح زیر است:

  1- پژوهشکده فناوری­های نوین در حمل و نقل ریلی(شامل چهار گروه پژوهش و فناوری)

  2- پژوهشکده توربین گاز (شامل شش گروه پژوهش و فناوری)

  3- پژوهشکده هیدرودینامیک کاربردی و سامانه­های دریایی(شامل چهار گروه پژوهش و فناوری)

  4- پژوهشکده مدیریت شهری (شامل سه گروه پژوهش و فناوری)

  5- پژوهشکده الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت(شامل سه گروه پژوهش و فناوری)

  6- پژوهشکده منابع هیدروکربوری(شامل دو مرکز پژوهش، هر یک با سه گروه پژوهش و فناوری)

  7- پژوهشکده مهندسی فرایند(شامل دو مرکز و شش گروه پژوهش و فناوری)

  8- مرکز پژوهش و فناوری علم و توسعه(شامل دو گروه پژوهش و فناوری)

  9- مرکز پژوهش و فناوری دفاع سایبری(شامل دو گروه پژوهش و فناوری)

  10- مرکز پژوهش و فناوری توسعه بازی­های رایانه­ای(شامل دو گروه پژوهش و فناوری)

  11- مرکز پژوهش و فناوری مطالعات راهبردی و بین­الملل فاوا(شامل دو گروه پژوهش و فناوری)

  12- مرکز پژوهش و فناوری آفاق(شامل دو گروه پژوهش و فناوری)

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشگاه علم و صنعت ایران:
http://www.iust.ac.ir/find-93.13125.29299.fa.html
برگشت به اصل مطلب