پژوهشگاه علم و صنعت ایران- مراکز پژوهش و فناوری
مراکز تحقیقات و فناوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/6/25 | 

 

AWT IMAGE مرکز تحقیقات فضایی 

             

AWT IMAGE مرکز تحقیقات سیمان

  

AWT IMAGE مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات 

  

AWT IMAGE مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی

           

AWT IMAGEمرکز تحقیقات مهندسی مواد     

                   

AWT IMAGE مرکز تحقیقات آلومینیوم

      

AWT IMAGE مرکز تحقیقات فناوری مهندسی مکانیک      

                

AWT IMAGE مرکز تحقیقات الکتروشیمی تجزیه

              

AWT IMAGEمرکز پژوهش و فناوری علم و توسعه 

     

AWT IMAGEمرکز پژوهش و فناوری دفاع سایبری (در حال راه اندازی)

     

AWT IMAGEمرکز پژوهش و فناوری توسعه بازی­های رایانه­ای (در حال راه اندازی)

      

AWT IMAGEمرکز پژوهش و فناوری مطالعات راهبردی و بین­الملل فاوا (در حال راه اندازی)

            

AWT IMAGEمرکز پژوهش و فناوری آفاق (در حال راه اندازی) 

           

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشگاه علم و صنعت ایران:
http://www.iust.ac.ir/find-93.12756.29737.fa.html
برگشت به اصل مطلب