دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
برگزاری وبینار با حضور رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن سرامیک ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/12/13 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.6298.77441.fa.html
برگشت به اصل مطلب