دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
معرفی طرح کسب و کار یونش جهاد دانشگاهی علم و صنعت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/6 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.6298.73788.fa.html
برگشت به اصل مطلب