دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
گاه شمار هفته محیط زیست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/10 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.6298.73568.fa.html
برگشت به اصل مطلب