دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
مسابقه دانشجویی چالش احیای چاه (طرح احیای چاه های بسته و کم بازده نفتی)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/11 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.406.73817.fa.html
برگشت به اصل مطلب