دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- فراخوان ها
اجرای نظام مدیریت مالکیت فکری در واحدهای فنی و عملیاتی شرکت فولاد هرمزگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/29 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.406.69070.fa.html
برگشت به اصل مطلب