مرکز آموزش الکترونیکی- پنهان - اجرایی
قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/1/24 | 

 

AWT IMAGE

نظر به سوال برخی از دانشجویان در خصوص امتحانات پایانی، بدینوسیله به اطلاع عموم دانشجویان گرامی می رساند طبق اعلام حوزه معاونت محترم آموزشی دانشگاه، برنامه امتحانات پایانی کلیه دوره ها و مقاطع تحصیلی دانشگاه علم و صنعت ایران ( از جمله، دوره های آموزش الکترونیکی)، بدون هر گونه تغییر، مطابق تاریخها و ساعت های تعریف شده در سیستم آموزش دانشگاه به قوت خود باقی است.

بدیهی است چنانچه دستورالعمل یا ابلاغیه ای مبنی بر تغییر زمان برگزاری امتحانات از سوی مراجع ذی صلاح اعلام شود، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان گرامی رسانده خواهد شد.

با آرزوی موفقیت- امور آموزش و تحصیلات تکمیلی مرکز

24/1/1392

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://idea.iust.ac.ir/find-88.12408.27992.fa.html
برگشت به اصل مطلب