قطب علمی مدیریت روسازی ، حمل و نقل و ایمنی- برنامه ها و طرحها
روش های اجرای برنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

روش های اجرای برنامه برای تحقق اهداف آن:

1- تجهیز و توسعه نرم افزاری و سخت افزاری آزمایشگاه های تحقیقاتی مرتبط با قطب علمی.

2- هدفمند نمودن پروژه­های دانشجویی در مقاطع تحصیلات تکمیلی و پسا دکترا و پروژه‌های پژوهشی در راستای تحقیقات مرتبط.

3- ارتباط با بخشهای اجرایی، وزارتخانه­ها و سازمانها در جهت نیازسنجی و شناسایی مشکلات آنها

4- راه اندازی پایگاه اینترنتی قطب علمی جهت معرفی توانمندی­های علمی و پژوهشی آن به پژوهشگران و صنایع داخلی و مراکز علمی و تحقیقاتی فرا ملی.

5- تربیت دانشجویان و پژوهشگران در مقاطع تحصیلات تکمیلی و پسا دکترا .

6- ایجاد و توسعه همکاری های مشترک علمی ملی با پژوهشگران فعال در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی.

7- ایجاد و توسعه همکاری­های علمی در سطح منطقه‌ای و فرا ملی در راستای زمینه­های تخصصی قطب علمی.

8- انتشار نتایج حاصل از پژوهشهای انجام شده جهت استفاده اساتید، دانشجویان، محققان و کارشناسان

9- انتشار مقالات علمی در مجلات معتبر بین المللی

10- شرکت در کنفرانس های تخصصی ملی و فرا ملی جهت معرفی دستاوردهای علمی و پژوهشی قطب علمی.

11- تعریف دوره های کوتاه مدت تخصصی آموزشی برای تربیت و ارتقا دانش نیروهای متخصص در راستای اهداف قطب علمی.

12- ارائه سخنرانی های علمی توسط پژوهشگران اصلی قطب یا مدعو.

13- برگزاری کنفرانس های ملی یا منطقه­ای در راستای اهداف قطب علمی

14- تعریف و انجام پروژه های پژوهشی کاربردی با موضوع های مورد نیاز بخشهای اجرایی

15- ارائه مشاوره تخصصی جهت رفع مشکلات بخشهای اجرایی در موضوعات مرتبط با تخصصهای مورد نیاز بخشهای اجرایی

16- تعریف و انجام پروژه های مرتبط با تخصص قطب علمی در جهت گسترش مرزهای دانش

17- معرفی و بررسی فناوریهای نوین و بومی سازی فناوریهای مناسب

18- انتشار مجله علمی- پژوهشی درخصوص موضوعات مرتبط با قطب علمی

19- تهیه پایگاه داده­ها و توسعه منابع علمی و اطلاعاتی مرتبط با زمینه های تخصصی قطب.

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی مدیریت روسازی ، حمل و نقل و ایمنی:
http://idea.iust.ac.ir/find-87.12442.25867.fa.html
برگشت به اصل مطلب