امور پژوهش- آموزشی
دوره آموزشی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اطلاعیه دوره آموزشی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

عناوین دوره ها:

آدرس پست الکترونیکی: www.irandoc.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.8081.10906.fa.html
برگشت به اصل مطلب