معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
سخنرانی تخصصی مشکلات حمل و نقل و ترافیک شهر تهران برگزار خواهد شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/17 | 
همزمان با هفته پژوهش،
سخنرانی تخصصی مشکلات حمل و نقل و ترافیک شهر تهران برگزار خواهد شد
سخنرانی تخصصی مشکلات حمل و نقل و ترافیک شهر تهران توسط سید مجتبی شفیعی، معاون حمل و نقل شهرداری تهران در سالنB  نشست های امام خمینی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.
جلسه مذکور از ساعت ۱۳ الی ۱۵ صبح روز چهارشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
ضمنا لینک برای شرکت به صورت مجازی در این سخنرانی به شرح زیر است:Meetingvc.iust.ac.ir/stc-iust
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.7709.65666.fa.html
برگشت به اصل مطلب