معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
انتصاب مدیر امور پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/2 | 
انتصاب مدیر امور پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران
با حکم دکتر منصور انبیاء، دکتر رامین هاشمی به سمت «مدیر امور پژوهشی دانشگاه» منصوب شد.
دکتر انبیاء (سرپرست دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰، دکتر رامین هاشمی را برای مدت دو سال به سمت «مدیر امور پژوهشی دانشگاه» منصوب کرد.
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر هاشمی، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.7709.65469.fa.html
برگشت به اصل مطلب