معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
۵۴ محقق دانشگاه علم و صنعت ایران در شمار دانشمندان دو درصد برتر دنیا در سال ۲۰۲۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/13 | 
۵۴ محقق دانشگاه علم و صنعت ایران در شمار دانشمندان دو درصد برتر دنیا در سال ۲۰۲۱
براساس نسخه سوم پژوهشی که محققین هر ساله، روی داده‌های اسکوپوس انجام داده و در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱ منتشر نمودند، فهرست ۱۰۰ هزار دانشمند پراستناد در تمامی رشته‌ها و نیز ۲درصد برتر حوزه‌های علمی شناسایی و معرفی شدند، گفتنی ا‌ست، الزویر یک پایگاه داده با بیش‌از صدهزار دانشمند برتر ایجاد کرده است که اطلاعات استاندارد شده در زمینه‌ی استنادها، h-index، استناد به مقالات و یک شاخص ترکیبی (Composite Indicator) را ارائه می‌دهد. این پژوهش دانشمندان را در ۵ حوزه موضوعی اصلی، ۲۲ حوزه موضوعی فرعی و ۱۷۶رشته طبقه‌بندی کرده است. شرط ورود پژوهشگران به فرآیند رتبه‌بندی نیز، انتشار حداقل ۵ مقاله بوده است.
فهرست اعضای هیات علمی و دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران که در شمار دانشمندان دو درصد برتر جهان قرارگرفته‌اند، به شرح جدول زیر است.
داده­های پژوهش در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/۳
 
۵۴ عضو هیات علمی و دانش آموخته دو درصد برتر دنیا دانشگاه علم و صنعت ایران بر اساس ارزیابی سال ۲۰۲۰
 
ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده
۱ علی ملکی شیمی ۲۶ محمدحسن شجاعی فرد مهندسی مکانیک
۲ علی کاوه مهندسی عمران ۲۷ سید مرتضی نقیب فناوری­های نوین
۳ محمدرضا محمدعلیها مهندسی صنایع ۲۸ مرتضی منتظری قهجاورستانی مهندسی مکانیک
۴ محمود مهرداد شکریه مهندسی مکانیک ۲۹ سید محمد هاشمی نژاد مهندسی مکانیک
۵ تورج محمدی مهندسی شیمی، نفت و گاز ۳۰ داود یونسیان مهندسی راه­آهن
۶ مجیدرضا آیت الهی مهندسی مکانیک ۳۱ وحید صفری فرد شیمی
۷ صادق رستم نیا شیمی ۳۲ جبارعلی ذاکری مهندسی راه­آهن
۸ میرسامان پیشوایی مهندسی صنایع ۳۳ روح اله زارع دورابی شیمی
۹ مجید سیاوشی مهندسی مکانیک ۳۴ آزاده تجردی شیمی
۱۰ جواد میرمحمدصادقی مهندسی راه­آهن ۳۵ روح اله طالبی توتی مهندسی مکانیک
۱۱ شاهرخ حسینی هاشمی مهندسی مکانیک ۳۶ صادق جمالی مهندسی برق
۱۲ مهران رضائی مهندسی شیمی، نفت و گاز ۳۷ بهروز مینائی بیدگلی مهندسی کامپیوتر
۱۳ سعید شبستری مهندسی مواد و متالورژی ۳۸ رحمت اله رحیمی شیمی
۱۴ علی اله وردی مهندسی شیمی، نفت و گاز ۳۹ سیدحسن هاشم آبادی مهندسی شیمی، نفت و گاز
۱۵ روح اله عشیری مهندسی مواد و متالورژی ۴۰ سیدمرتضی مسعود پناه مهندسی مواد و متالورژی
۱۶ محمدرضا دلیری مهندسی برق ۴۱ حمیدرضا عابدی مهندسی مواد و متالورژی
۱۷ محمدهادی افشار مهندسی عمران ۴۲ داود عرب خابوری مهندسی برق
۱۸ سیدمحمدرضا موسوی میرکلایی مهندسی برق ۴۳ محمد خلج امیرحسینی مهندسی برق
۱۹ محمود عامری مهندسی عمران ۴۴ رامین هاشمی مهندسی مکانیک
۲۰ آیت قره قانی مهندسی مکانیک ۴۵ حمیدرضا جعفریان مهندسی مواد و متالورژی
۲۱ منصور انبیا شیمی ۴۶ احد قائمی مهندسی شیمی، نفت و گاز
۲۲ سپهر صنایع مهندسی مکانیک ۴۷ علی عبدالعالی مهندسی برق
۲۳ همایون عریضی مهندسی برق ۴۸ محمدحسین مهدیه فیزیک
۲۴ محرم حبیب نژاد کورایم مهندسی مکانیک ۴۹ فرید توتونچیان مهندسی برق
۲۵ صادق صادق زاده فناوری­های نوین      
 
ردیف دانش آموختگان
۱ محمد رضایی
۲ فرزین زکایی آشتیانی
۳ هدایت صبوری
۴ رضا عیوض زاده کیهان
۵ رضا طاهری لداری
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.7709.65225.fa.html
برگشت به اصل مطلب