معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/6 | 
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران منصوب شددکتر داوود یونسیان با حکم دکتر منصور انبیا، سرپرست دانشگاه علم و صنعت ایران، از سوم آبان ماه ۱۴۰۰ به مدت دو سال، به عنوان معاون پژوهش و فناوری این دانشگاه منصوب شد.
ضمنا مراسم تودیع (دکتر امیرحسین دوایی مرکزی) و معارفه( دکتر داوود یونسیان) به ترتیب معاون سابق و فعلی پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران قبل از ظهر روز چهارشنبه، پنجم آبان ماه ۱۴۰۰، در سالن نشست های این معاونت برگزار شد.
مجموعه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر یونسیان، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.7709.65156.fa.html
برگشت به اصل مطلب