معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
رشد چشمگیرضریب تاثیر مجله بین المللی مهندسی عمران دانشگاه علم وصنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/2 | 
رشد چشمگیرضریب تاثیر مجله بین المللی مهندسی عمران دانشگاه علم وصنعت ایران 
بر اساس جدیدترین آمار اعلام شده توسط موسسه Clarivate Analytics (Web of Science) ، مجله بین المللی مهندسی عمران – از مجلات دانشگاه علم و صنعت ایران که با همکاری انجمن مهندسین عمران ایران توسط ناشر بین المللی اشپرینگر منتشر می شود- طبق لیستJCR  سال ۲۰۲۰ موفق به دریافت ضریب تاثیر ۲/۰۸۱ (رشد ۱۴۴ درصدی نسبت به سال گذشته) گردید.
قابل توجه است که این رشد بالاترین مقدار رشد در بین کلیه مجلات تخصصی مهندسی ایران در لیست مذکور می باشد.
این موفقیت را به همکاران دانشگاه علم و صنعت ایران، سردبیر، هیات تحریریه و کارشناس مجله و همچنین کلیه اساتید و پژوهشگران داخل کشور تبریک و تهنیت عرض مینماییم.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.7709.64338.fa.html
برگشت به اصل مطلب