معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشجوی کارآموز می پذیرند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/27 | 
واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشجوی کارآموز می پذیرند
واحد‌های فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران از بین دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران کارآموز می‌پذیرد.
به گفته دکتر سید سعید فاضل، مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علم و صنعت ایران، واحدهای فناور مستقر در این مرکز می‌توانند نسبت به جذب کارآموز از بین دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران اقدام نمایند.
دکتر فاضل افزود: این کار به منظور ایجاد بستر برای آشنایی دانشجویان با فضای کسب و کار و کارآفرینی انجام خواهد شد.
لازم به یادآوری است، دانشجویان علاقمند به کارآموزی در واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد  برای کسب اطلاعات بیشتر  و برقراری ارتباط با شرکت های متقاضی  می‌توانند بر اساس جدول زیر اقدام کنند.
 گفتنی است در حال حاضر بییش از ۵۲ واحد فناور در این مرکز مشغول انجام فعالیت هستند.

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.7709.64323.fa.html
برگشت به اصل مطلب