معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان ده محقق برتر جهان در حوزه مکانی یابی خودکار خطاهای نرم افزاری معرفی شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/5 | 
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان ده محقق برتر جهان در حوزه مکانی یابی خودکار خطاهای نرم افزاری معرفی شد
بنا به گزارش دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران و بر  اساس بررسی های انجام شده در دو دانشگاه مالزی که نتایج آن در قالب یک مقاله در مجله IET به چاپ رسیده، دکتر سعید پارسا عضو هیات علمی این دانشکده به عنوان یکی از ده نفر محقق برتر جهان در زمینه مکان یابی خودکار خطاهای نرم افزاری معرفی شده است.
یکی از معیارهای انتخاب این محققان تعداد مقالات موثر در زمینه مکانیابی خطا در آزمون نرم افزار بوده است؛ که دکتر سعید پارسا با ۱۱ مقاله به عنوان نفر ششم محققین برتر جهان در حوزه مذکور شناخته شد.
لینک مقاله:
https://www.researchgate.net/publication/۳۲۸۰۹۹۹۶۹_Software_Fault_Localisation_A_Systematic_Mapping_Study
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.7709.61306.fa.html
برگشت به اصل مطلب