معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
وبینار جنبه های صنعتی پوشش دهی سطوح توسط فلزات گران بها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 
وبینار جنبه های صنعتی پوشش دهی سطوح توسط فلزات گران بهاوبینار جنبه های صنعتی پوشش دهی سطوح توسط فلزات گران بها روز شنبه پنجم مهرماه ۹۹ توسط دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.
این وبینار بر بستر ادوبی کانکت ارایه خواهد شد که ارایه دهنده آن دکتر امیر صادقی خواهد بود.
شرکت در این وبینار برای عموم آزاد خواهد بود و میهمان محترم می توانند از طریق لینک: http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rb۷۷x۵me۷v۲r در وبینار مذکور شرکت نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.7709.60981.fa.html
برگشت به اصل مطلب