دفتر نظارت بر طرح های عمرانی- دانشکده مهندسی کامپیوتر
آخرین وضعیت دانشکده کامپیوتر مهر 89

حذف تصاویر و رنگ‌ها
    اطلاعات عمومی پروژه دانشکده مهندسی کامپیوتر

ساختمان دانشکده با متراژ زیربنایی 6000 متر مربع در حال اجرا می باشد. سازه پروژه فلزی با اتصالات پیچ و مهره و سقف کامپوزیت و مصالح بنایی شامل آجر سفال، سنگ تراورتن و شیشه می باشد.

  

  پیمانکار پروژه : شرکت ساختمانی و تأسیساتی قدرکار دارای رتبه 1 در رشته ساختمان و رتبه 2 در رشته تأسیسات و تجهیزات

  مشاور پروژه : مهندسین مشاور سازه معماری امروز (سما) دارای رتبه 3 خدمات ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

  ناظر مقیم پروژه : مهندسین مشاور سازه معماری امروز دارای رتبه 3 3 خدمات ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی 

  

  پیشرفت پروژه دانشکده کامپیوتر در مهر ماه 89

پروژه دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه در پایان مهر ماه 89، معادل 45.8 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، خاکبرداری و اجرای فونداسیون اتمام یافته است. ساخت اسکلت پروژه در مراحل انتهایی قرار گرفته است. نصب اسکلت در فاز 1 و 2  و اجرای سقف های نیمه شمالی و جنوبی خاتمه یافته است. نصب سازه در نیمه میانی در حال اجرا می باشد. اجرای سقفهای پروژه در نیمه میانی، اجرای دیوارچینی های پیرامونی، اجرای دیوارهای حائل بتنی و اجرای سفتکاری در نیمه شمالی و جنوبی در حال انجام می باشد.

 •   زمین کارگاه در تاریخ 08/10/88 به پیمانکار تحویل داده شد.
 •   مراسم کلنگ زنی پروژه توسط مسئولین دانشگاه و نایب رییس مجلس در تاریخ 16/10/88 انجام شد.
 •   اجرای حصار کشی اطراف کارگاه و عملیات تجهیز کارگاه شامل خرید کانکسها و کمپهای کارگری و ....
 •   اجرای عملیات گود برداری پروژه.
 •   اجرای رگلاژ خاک بستر فنداسیون
 •   اجرای بتن مگر پروژه
 •   اجرای آرماتور بندی و قالب بندی پروژه
 •   معرفی دستگاه نظارت به کارفرما و استقرار آن­ها در کارگاه.
 •   انعقاد قرارداد کارخانه ساخت اسکلت با شرکت رکن سوله.
 •   تهیه برنامه زمانبندی تفصیلی جهت کنترل مناسب پروژه.
 •   اتمام فونداسیون پروژه
 • اتمام ساخت و نصب اسکلت فاز یک نیمه شمالی
 • اتمام ساخت و نصب اسکلت فاز یک نیمه جنوبی
 • اتمام ساخت و نصب اسکلت فاز دو نیمه شمالی و نیمه جنوبی
 • اتمام سقف های بتنی نیمه شمالی و جنوبی 
 • اجرای آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی دیوارهای حائل
 • نصب اسکلت در نیمه میانی
 • اجرای دیوارچینی های پیرامونی در نیمه شمالی و جنوبی
 • اجرای سفتکاری در نیمه شمالی و جنوبی

 

نشانی مطلب در وبگاه دفتر نظارت بر طرح های عمرانی:
http://idea.iust.ac.ir/find-65.9768.17605.fa.html
برگشت به اصل مطلب